Prawa i obowiązki wysyłających

Na wysyłającym ciąży obowiązek przygotowania przesyłki do przewozu. Przesyłka powinna być dostarczona przewoźnikowi w należytym stanie zewnętrznym oraz we właściwym dla niej opakowaniu, jeżeli oczywiście z obowiązujących przepisów lub z właściwości samej przesyłki wynika konieczność opakowania. Innymi słowy, wysyłający powinien nadać przesyłkę w stanie umożliwiającym przewóz oraz wydanie jej odbiorcy bez ubytku i bez uszkodzeń. Przewoźnik może odmówić przyjęcia do przewozu przesyłki, która nie jest należycie przygotowana albo też uzależnić jej przyjęcie od zamieszczenia przez nadawcę w liście przewozowym odpowiedniego oświadczenia o stanie przesyłki. Do obowiązku wysyłającego należy także oznakowanie przesyłki oraz jej poszczególnych sztuk. Poza tym- wpisanie w dokumencie przewozowym ciężaru (wagi) przesyłki, jak również liczby sztuk. Nadawca możę żądać, aby przewoźnik ustalił wagę ładowanej przesyłki w jago punkcie odprawy, chyba że ten nie posiada odpowiednich urządzeńwagowych.