System krajowego prawa przewozowego

Przedstawia się obecnie w ten sposób, że najogólniejsze przepisy normujące umowę przewozu zawarte sa w kodeksie cywilnym. Mają one jednak w odniesieniu do poszczególnych gałęzi transportu z reguły zastosowanie tylko posiłkowe (subsydiarne), zastosowanie bezpośrednie mają one właściwie tylko do przewozów konnyuch oraz innych nietypowych. Przepisy przewozowe szczególne zawarte są natomiast w czterech aktach normatywnych rzedu ustawy (jak tez wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych), a mianowicie:
1)ustawie- Prawo przewozowe,
2) kodeksie morskim (z 2001 r.),
3) ustawie – prawo lotnicze,
4) ustawie o łączności, obejmujacej miedzy innymi przepisy odnoszące się do przewozu przesyłek oraz zbiorczych ładunków pocztowyh. Ustawa- prawo przewozowe oparte jest w przeważającej mierze na wzorach wykształconych w prawie kolejowym, z tym jednak, że pominięte zostały postanowienia zbyt formalistyczne.

Cześć mam na imię Arek i jestem wielkim pasjonatem motoryzacji! Jeśli szukasz ciekawych informacji związanych z samochodami i motoryzacją to świetnie trafiłeś. staram się na bieżąco zamieszczać tutaj nowinki technologiczne! Zapraszam do czytania!