INSTALACJE GAZU CIEKŁEGO

Umożliwia to dopływ gazu do gaźnika również i poprzez wkładkę dozującą oszczędza­cza i otwarty zawór. Wielkości obu przelotów są tak do­brane, że zapewniają prawidłowy skład mieszanki w za­kresie dużych obciążeń silnika. Gaz ciekły (popularnie płynny), najczęściej mieszanina pro­panu i butanu, wyróżnia się tym, że już przy umiarkowanym stosunkowo nadciśnieniu przechodzi ze stanu gazowego w stan ciekły. Dzięki temu w butlach można zmagazyno­wać znaczne ilości gazu płynnego w stanie ciekłym. Najbardziej rozpowszechnione są* instalacja typu HESSENVERK (oraz pochodne (RC i NAMI) i instalacja typu SOLEX . Typowa instalacja gazu ciekłego składa się z dwóch butli gazu ciekłego, przeważnie o pojemności około 33 kG każda, zespołu zaworów odcinających, podgrzewacza gazu ciekłego, filtru gazu, reduktora ciśnienia gazu, odparowalnika (tylko w instalacji SOLEX) oraz przewodów i złączy.

Cześć mam na imię Arek i jestem wielkim pasjonatem motoryzacji! Jeśli szukasz ciekawych informacji związanych z samochodami i motoryzacją to świetnie trafiłeś. staram się na bieżąco zamieszczać tutaj nowinki technologiczne! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)