KOMORY SPALANIA

Silnik turbospalinowy może w zasadzie pracować na każdym prawie gatunku paliwa płynnego. Jako paliwo do silników turbospalinowych samochodowych stosuje się najczęściej: naftę, olej napędowy, benzynę lub lekkie de­stylaty ropy naftowej. Tworzenie i spalanie mieszanki. Paliwo wtryskiwane jest do komory spalania przez wtryskiwacz w sposób ciągły pod ciśnieniem 40.. .60 kG/cm*. Podczas rozruchu silnika mieszaninę palną zapala się z reguły przez wyładowanie elektryczne na świecy, po czym spalanie przebiega w sposób ciągły. Temperatura spalin przed niechłodzonym układem łopat­kowym turbiny nie powinna przekraczać 800.. .900°C. Z tego względu stosunek nadmiaru powietrza (stosunek ilości powietrza rzeczywiście doprowadzonego do spalania do minimalnej ilości powietrza koniecznej do zu­pełnego spalenia paliwa) w komorze spalania jest bardzo wysoki i wynosi około 4 w znamionowych warunkach pracy, a wzra­sta do 6…8 w zakresie częściowych obciążeń lub w razie gwałtownego ob­niżenia prędkości obroto­wej wału silnika.

Cześć mam na imię Arek i jestem wielkim pasjonatem motoryzacji! Jeśli szukasz ciekawych informacji związanych z samochodami i motoryzacją to świetnie trafiłeś. staram się na bieżąco zamieszczać tutaj nowinki technologiczne! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)