MECHANICZNY SPOSÓB

Zależnie od sposobu mechanicznego sprzęgania sprężarek i turbin w silnikach turbospalinowych uzyskać można na­stępujące układy: bez wydzielonej turbiny napędowej, z wydzieloną turbiną napędową oraz układy różnicowe .Układ bez wydzielonej turbiny napędowej wyróżnia się brakiem turbiny służącej tylko do wykonywania pracy użytecznej, odbieranej z zewnątrz silnika. Układ bez wydzielonej turbiny napędowej rozwią­zany jest konstru­kcyjnie zwykle ja­ko układ jedno- wałowy, w którym sprężarka i turbina połączone są wspól­nym wałem. Nad­wyżka mocy turbi­ny nad mocą zuży­waną na napęd sprę­żarki oddawana jest na zewnątrz silnika.

Cześć mam na imię Arek i jestem wielkim pasjonatem motoryzacji! Jeśli szukasz ciekawych informacji związanych z samochodami i motoryzacją to świetnie trafiłeś. staram się na bieżąco zamieszczać tutaj nowinki technologiczne! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)