OGRZEWAJĄCE SIĘ POWIETRZE

Powietrze przepły­wające przez mniejszy segment pierścienia zasobnika ogrzewa się od wypełniacza, który został uprzednio ogrzany spa­linami przepływającymi przez. większy segment pierście­nia. Stosunek powierzchni czołowej przepływu powietrza do powierzchni czołowej przepływu spalin wynosi 1:2. Obrotowy ruch zasobnika zapewnia wymianę ciepła w spo­sób ciągły. Prędkość obrotowa zasobnika wynosi 6…30 obr/min. W obrotowych wymiennikach ciepła duże trud­ności nastręcza konieczność uszczelnienia przestrzeni, przez które przepływa powietrze i spaliny głównie ze wzglę­du na nierównomierne odkształcenia części wymiennika nagrzanych do różnych temperatur. Strata przedmuchu w wymiennikach obrotowych sięga 3%. Duża strata przed­muchu w tych wymiennikach może znacznie obniżyć spraw­ność silnika. Ponadto sprawność silnika nieco maleje wskutek spadku ciśnienia gazu w wymienniku, wynoszącego 4.. .5%.

Cześć mam na imię Arek i jestem wielkim pasjonatem motoryzacji! Jeśli szukasz ciekawych informacji związanych z samochodami i motoryzacją to świetnie trafiłeś. staram się na bieżąco zamieszczać tutaj nowinki technologiczne! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)