W OBIEGU

W obiegu bez odzyskiwania ciepła ze spalin, spalanie pali­wa w komorze spalania zastąpiono doprowadza­niem ciepła z zewnątrz, przy stałym ciśnieniu wg przemiany izobarycznej 2—3.Usuwanie spalin z silnika zastąpiono odprowadza­niem ciepła od stałej ilości czynnika przy stałym ciśnieniu według przemiany izobarycznej 4—1. Sprawność cieplna obiegu Braytona bez odzy­skiwania ciepła rośnie ze wzrostem sprężu yt = 1 — j- gdzie: n = pjpŁ spręż zdefiniowany n * -jako stosunek ciśnienia końca sprężania p2 do ciśnienia po­czątkowego sprężania oraz » — wykładnik adiabaty. Jeżeli stosuje się odzyskiwanie ciepła ze spalin, powietrze za sprężarką może być ogrzane teoretycznie do temperatury spalin za turbiną Tt = T8.

Cześć mam na imię Arek i jestem wielkim pasjonatem motoryzacji! Jeśli szukasz ciekawych informacji związanych z samochodami i motoryzacją to świetnie trafiłeś. staram się na bieżąco zamieszczać tutaj nowinki technologiczne! Zapraszam do czytania!